Кризисният център, който ще приютява за 3 месеца 16 жертви на домашно насилие, ще заработи на първи януари 2017, съобщи шефът на общинската дирекция „Обществен ред и сигурност“ Спасимир Димитров на пресконференция вчера. Целта на проекта, който безвъзмездно се финансира от Норвежкия финансов механизъм с 1 338 046 лева, е да се намали скритото домашно насилие, както и насилието, основано на полов признак. Партньор по проекта е „Каритас“-Русе, а срокът му за реализация е 31 март 2017 година. Димитров посочи, че има два начина за устойчивост на проекта след определения срок, като единият е финансиране от общината, а другият - да се кандидатства за издръжката като делегирана държавна дейност и това ще е целта на общинска администрация. 
Кризисният център ще работи на денонощен режим, като информацията за жертвите ще преминава през социалните служби. Пострадалите ще получават подкрепа и консултации с подходящ експерт - социален работник, психолог и юрист. По проекта ще се изпълняват и други дейности като подобряване или формиране на умения за социално включване, подкрепа в образователния процес, работа със семействата, психотерапия, групи за взаимопомощ. 
Междувременно стана ясно, че „Евроконсулт Русе“ е класирана на първо място по обществената поръчка за строителен надзор при преустройството на общинската сграда, където ще се помещава центърът. Класирането беше извършено от комисията, която оцени и разгледа офертите на седем кандидати. На втора и трета позиция останаха съответно софийската „Бм надзор“ и русенската „Билдконсулт“. Останалите четирима кандидати - шуменското ДЗЗД „ДВЖ-Контрол“, което обединява фирмите „Ди ви консулт БГ“ и „Жок Контрол“, пловдивската „Кима консулт“, русенската „Маклер-96“ и Русенска строителна борса са отстранени от участие в процедурата заради несъответствия в офертните им предложения и обявената обществена поръчка. Фирмата победител се занимава с архитектурни и инженерни дейности, а неин собственик е Иван Иванов. Ориентировъчната стойност на поръчката за строителен надзор е 23 400 лева. В момента тече процедура и за избор на изпълнител за проектирането и строителството на кризисния център, като през април ще стане ясно кои са кандидатите.