16 жертви на домашно насилие ще намерят подслон в сградата на бившето училище „Стефан Караджа“ на ул. „Тракия“ 25, чийто втори етаж ще бъде преустроен в кризисен център с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм. В момента на първия етаж работи приютът за бездомници „Добрият самарянин“ и затова се предвижда да се изгради външен асансьор. В тази връзка общината обяви обществена поръчка за проектирането, строителството и авторски надзор за преустройството и промяната на предназначението на втория етаж, като паралелно с нея тече и обществена поръчка за строителен надзор, по която скоро се очаква класиране на кандидатите. 
В кризисния център е предвидено да има 8 спални, приемна, дневна, кухня, санитарни помещения, помещение за пране, склад, стаи за персонал и охрана, както и лекарски кабинет, кабинет за психолог и за социален работник. 
Основната цел на проекта е да се намали скритото домашно насилие и насилие, основано на полов признак, чрез увеличаване и подобряване на услугите за подкрепа на жертвите. 
Ориентировъчната стойност на поръчката е 992 653 лева, а срокът за изпълнение е до края на тази година. Оферти ще се приемат до 13 април, а на следващия ден специална комисия ще ги отваря, като при оценяването ще се търси икономически най-изгодната.