Ангажирани институции и сдружения споделят професионален опит от работата си на терен с деца, жертви на трафик, в двудневната Международна конференция „Причини и последствия на детското отклоняващо се поведение и трафика на деца. Ефективна превенция и интервенция“, която се организира от русенската католическа организация „Каритас“. Идеята на форума, който беше открит вчера от зам. областния управител Станимир Станчев, е работещите с деца, жертви на трафик, да обменят добри практики, както и да се очертаят перспективите в работата с децата, попадащи в рискови групи.
Развитието на децата и защитата на техните права е национален приоритет, изискващ концентрация на ресурси, постоянно политическо и обществено внимание и максимална координация на политиките, подчерта Станчев. Той увери участниците, че Областна администрация остава на разположение за оказване на необходимата подкрепа в развитието на възможностите за по-доброто бъдеще за децата на Русе и България.