Русенският производител на материали за строителството „Марисан и Колев“ ще увеличи с 50% капацитета на инсталацията си за сухи смеси с реализирането на проект по програма „Конкурентоспособност и иновации“. Инвестицията ще доведе до пълна автоматизация на процеса, четирикратно увеличение на капацитета на сушене на пясък и подобряване на качеството с 25%. Това съобщиха от фирмата вчера на встъпителната пресконференция по проекта.
Общата стойност на инвестицията е в размер на 1 664 503.24 лв., от които 848 896.65 лв. европейско и 149 805.29 лв. национално съфинансиране. Съфинансирането от страна на „Марисан и Колев“ е в размер на 665 810.30 лева. 
Проектът се изпълнява в рамките на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, подписан на 9 февруари и финансиран в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Той е с продължителност 12 месеца и трябва да приключи през месец февруари 2017 година. 
Предвижда се закупуването на нови машини и оборудване, което ще окаже пряк положителен ефект върху вътрешните фактори обуславящи конкурентоспособността на предприятието, а именно нивото на материално-техническата база, оптимизацията на ресурсното обезспечаване, ефективността на производството и качеството на произвежданата продукция. Заложено е значително увеличаване на експортния потенциал и намаляване на праховото замърсяване на атмосферата с 2%.
Със закупеното по проекта оборудване за производство на бои включващо по един брой - дозираща и фолираща машина, миксер и мотокар, ще се създаде изнесен център за тониране на бои в Плевен.
„Марисан и Колев“ е водещ производител на сухи смеси, топлоизолации и фасадни системи, като освен в България пласира продуктите си още в Румъния, Кипър, Хърватска и Гърция. Към момента предприятието осигурява работа на 95 човека.