С инвестиция от 1,76 млн. лева русенската „Марисан и Колев“ намалява до нула отделяните досега от производството прахови частици. Проектът е реализиран с помощта на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, като европейското финансиране е в размер на 882 хил. лева, а националното - 155,6 хил. лева. 
В предприятието вече е внедрена вибрационна мелница, чрез която отделяната едра фракция се смила до 45 микрона, готова за внедряване в производството. Част от технологичното решение е и внедреният пневматичен транспортьор, който пренася финия прах до силоз за дозиране. Очаква се това да сведе до нула отделяните в атмосферата прахови частици, които досега са били около 16 тона годишно, обясни ръководителят на проекта Дока Величкова.