С инвестиция от 1,726 млн. лева русенската компания „Марисан и Колев“ ще въведе иновативни технологични методи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на производствените процеси в предприятието, които същевременно ще предотвратят и генерирането на отпадъци. Това стана ясно вчера по време на встъпителната пресконференция по проект „По-ефективно използване на ресурсите в „Марисан и Колев“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. 
Безвъзмездната финансова помощ възлиза на стойност 1 037 563 лева, от които Европейско финансиране - 881 928.55 лева, и Национални средства - 155 634.45 лева. Съфинансирането от страна на фирмата ще бъде на стойност 688 437.00 лева.
Договорът по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020, бе подписан на 5 декември миналата година и е с продължителност 18 месеца. С тази стъпка „Марисан и Колев“ успешно приключи етапът на кандидатстване по процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, стартиран от дружеството в началото на 2018 г.
В рамките на проекта в „Марисан и Колев“ ще бъде внедрено иновативно за България технологично решение, включващо закупуване на три нови взаимносвързани машини - вибрационна мелница, пневматичен транспортьор и автоматична пълначна машина. Инвестицията ще доведе до намаляване на количествата потребявани при производството на сухи строителни смеси суровини и спомагателни материали, в това число и опасни химически вещества, Предотвратяване образуването на генерираните отпадъци от едри фракции чакъл и фин прах чрез осигуряване на преработката им и повторното влагане в производството и намаляване на количествата генериран отпадък и брак, съкръщаване на производствените разходи и по-ефективно използване на ресурсите. В резултат ще се повиши производственият капацитет на предприятието чрез намаляване на производствените разходи на единица произведена продукция и увеличаване на производителността.
Създадената през 1998 г. „Марисан и Колев“ произвежда богата гама от системни решения и материали за строителството. Сухите строителни смеси представляват основна част от произвежданата продукция от фирмата. Предприятието произвежда над 35 млн. тона сухи строителни смеси годишно, които се предлагат на пазара за удобство на клиентите в различни разфасовки.