35 са вече сключените двустранни договори между общината и сдруженията на собствениците, като последните подписани са от 15 март и са за блок „Фазан“ в центъра и „Лисец“ в кв. „Родина“. Това показва актуализираният вчера регистър за изпълнение на Националната програма за санирането в Русе. 
Прави впечатление, че от общината обработват изключително бързо контрактите, тъй като двете сдружения са одобрени на 11 март и само след един работен ден санирането за тях вече е гарантирано с подпис. Единствените заявления за интерес и финансова помощ, които все още се обработват, са за блок „Плевен“ в кв. „Възраждане“ и за блок на ул. „Стрешер планина“ 52, 54 и 54А.
Не така обаче стоят нещата при сключването на тристранните договори с областния управител Стефко Бурджиев и Българската банка за развитие. Това е нормално, тъй като в банката едновременно постъпват много заявления, които се обработват поетапно. За подпис чакат шест сдружения, като последният сключен договор е от девети февруари и е за блок „Елба“ в „Родина“.
Междувременно общината обяви обществена поръчка за проектиране, авторски надзор и строително монтажните дейности за санирането на седем жилищни кооперации. Нов облик ще придобият блок 305 на ул. „Слави Шкаров“, „Крали Марко“ на „Згориград“, „Ледено езеро“ на ул. „Студен кладенец“, бл. „Родина“ на „Митрополит Григорий“ 6, бл. „Беласица“ на „Лисец‘ 1, бл. „Балчо Войвода“ на „Рига“ 22 и „Пловдив“ на „Антим Първи“1. Общата стойност на поръчката е 10 897 650 лв., като тя е разделена на седем обособени позиции, а оферти могат да се подават само за една от тях. Крайният срок за изпълнение на поръчката е седем месеца. 
Блок 305 е построен и пуснат за ползване през 1987 г. и се състои от девет входа с различен по брой етажи, а предвидени средства за него са най-много - близо 2,5 млн. лв. Осеметажният еднопанелен блок „Крали Марко“ е построен през 1967 г., а апартаментите в сградата са 160, но има и такива, които не се обитават. Сградата на бл. „Ледено езеро“, която е съставена от три осеметажни секции, е построена през 1975 г. Общият брой апартаменти в пететажния бл. „Родина“ е 60, обитавани от 108 души. Масивната едропанелна сграда на блок „Беласица“ се състои от 7 входа, а осеметажният блок „Балчо Войвода“ е строен в началото на 70-те години на XX век и е въведен в експлоатация през 1975 г. Най-малко средства са заделени за блок „Пловдив“ - около 500 000 лв. Сградата е осеметажна, разделена на 2 секции, проектирана и въведена в експлоатация през 1981 г.
Оферти ще се приемат до втори май, а на следващия ден специална комисия ще ги отваря, като при оценяването ще се търси икономически най-изгодната.