„Родината, природата, цветята“ - това беше темата, която събра на рецитаторски празник над 100 ученици от 4-те основни училища в община Ценово по повод Световния  ден на поезията. Заедно с това бяха отчетени и резултатите от конкурса за рисунка и снимка, посветен на Международния ден на водата. Проявите бяха организирани от Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. 40 рисунки и 20 снимки на любими кътчета от родния край са подредени в изложба във фоайето на читалище „Христо Ботев“ и ще останат до края на април. 
По време на празника бяха отличени с грамоти и предметни награди и участниците в областния конкурс „Да пазим децата на пътя“.