Как едно наглед простичко цамбуркане, плакнене и игра във вода с ръце, чаши и палки може да състави мелодична, макар и доста далеч от обичайното, пиеса? Как от няколко стари автомобилни джанти, три-четири празни кашона и изхвърлени метални кутии може да се получи музикален етюд за боклука? Как звучи йонизацията и една от най-известните теми на Паганини в изпълнение на две маримби? 
Отговори на тези въпроси получи публиката на концерта на перкусионистката Татяна Колева, която пристигна от Холандия със своя Младежки перкусионен пул за „Мартенски музикални дни“. Концертът, изграден драматургично като спектакъл, показа невероятно ветрило от жанрове и стилове. Всяко изпълнение - от маримбите до „Разговора“ на проф.Юке Хукстра и Симон Хакмайстер със звукоподражателни, но без нито една гласна, пожънаха истински овации от публиката. Към холандските музиканти се присъединиха и ученици от столичното Училище по изкуствата, които се включиха в няколко от пиесите в концерта. 
Накрая овациите на зрителите също бяха превърнати от младите холандци в ритмична балада, по време на която всеки от тях извади шумоляща торбичка, за да направи и от нея музикален инструмент с впечатляващ звук.