Кметовете не могат да правят плажове, защото е забранена всякаква интервенция на заливаемите зони. От асоциацията на Дунавските общини сме предложили промяна в закона за водите, която да даде възможност по инициатива на кметовете чрез областните управители, от Министерски съвет да ни предоставят участъци от тези зони и да урбанизираме териториите. Това обясни кметът Пламен Стоилов за развитието на речните плажове. Той посочи, че не е нормално прекрасните острови извън "Натура" и прекрасното крайбрежие, което имаме, да не могат да се развиват като плажове. В момента не можем да сложим нито душове, нито кабини, защото е забранено. Няма да спрем да настояваме да се извърши тази промяна, тъй като това ще даде мощен тласък на туризма и на обръщането на градовете и на хората към реката, категоричен бе кметът.