Рамката на разработваната в момента концепция за управление на морските плажовете и най-вече за тяхното групиране, ще е готова до два месеца и ще бъде подложена на широко обществено обсъждане с концесионерите, с неправителствените организации, с туристическия бранш и всички заинтересовани в сектора, така че когато правим тази толкова важна крачка да сме сигурни, че е намерен баланса. Това каза министърът на туризма Николина Ангелкова в Русе, като допълни, че всеки един плаж има своите индивидуални особености и характеристики и затова е много важно те да бъдат съобразени. 
Тя посочи, че първата крачка е направена с определянато на три плажа - Корал, Иракли и Карадере за природосъобразни, като обясни, че за да може да се определи всеки един от плажовете към коя група принаджели, е необходимо да се финализира концепцията, да се обсъди с всички заинтересовани страни, да се направи съответно методика за минималното концесионно възнаграждение и изобщо за отдаването на концесия за всяка една конкретна група. В тази връзка тя определи като спекулации информацията, че е решено плажовете да се отдават на концесия, като концесионерът получава един печеливш и два непосещаеми плажа.