Системата за издаване на електронни превозни билети, които дават възможност за проверка в реално време на транспортираната дървесина, е предоставена за тестване на частни лесовъди. Целта е масово внедряване и максимално повишаване на контрола в горите, съобщиха вчера от Северноцентралното държавно предприятие /СЦДП/ - Габрово, което разработи и първо въведе електронната система. Предприятието, което стопанисва държавните горски територии в областите Разград, Силистра, Русе, В.Търново и Габрово, започна да издава електронни билети на 3 октомври м.г. От момента на въвеждането им досега в рамките на СЦДП са издадени 14 929 електронни превозни билета. 
Разработената от СЦДП електронна система бе предоставена безвъзмездно на Изпълнителната агенция по горите, която чрез териториалните си поделения осъществява горския контрол. От началото на годината електронните превозни билети станаха задължителни за всички държавни горски предприятия у нас. В реално време, споделен достъп до информацията за транспортираната в страната дървесина имат от НАП, Агенция „Митници“ и ДАИ. От предприятията в Русенско на ДЛС Дунав са издадени 1082 билета за 15938.83 куб.м дървесина, а на ДГС Бяла - 917 билета за 8335.70 куб.м.
Освен електронните билети, Северноцентралното държавно предприятие пилотно разработи система за отчет и контрол на отстреляния дивеч, както и платформа за провеждане на електронни търгове при продажбата на дървесина.