74% от младежите до 29-годишна възраст имат готова идея за собствен бизнес, показва анкетното проучване, извършено на територията на няколко по-големи града в България, в т.ч. в Русе. Това съобщи вчера Сребрина Ефремова - представител на Фондация „Каузи“ по време на кръглата маса „Младежкото предприемачество - сътрудничество за справяне със социалните предизвикателства“. 
Според допитването, затрудненията, които най-често спъват реализирането на идеята, се свеждат до липсата на стартов капитал и първоначални управленски знания и умения. Посочва се още липсата на развита мрежа от партньори. 
На кръглата маса бе представен разработеният „Start-up пътеводител за предприемаческата екосистема в Русе“, който съдържа относително положителна информация за бизнес средата в града с добри тенденции за бъдещото й развитие.
В срещата участваха зам.-кметът Страхил Карапчански и зам.областният управител Станимир Станчев, които насърчиха младите хора да реализират идеите си.