Страните-членки на ЕС, получиха разрешение да отпуснат допълнително държавна помощ до 15 000 евро на фермер на година, като няма таван на националните бюджети по тази мярка. Помощта може да бъде отпусната незабавно. Това реши Европейската комисия след заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел.
Допълнителният пакет от специални мерки с цел да бъдат подкрепени фермерите в рамките на Единната земеделска политика (CAP), като сумата се добавя към обявения в началото на септември 2015 г. пакет от помощи в размер на 500 милиона евро.
Друга помощна мярка е рязкото повишаване на тавана за обезмаслено мляко на прах и за масло - съответно от 109 000 тона на 2018 000 тона и от 60 000 тона на 100 000 тона.
С решението си Комисията потвърждава, че в земеделието има дълбока и продължителна криза, както и че трябва да се позволи на страните членки да помогнат с национални мерки на своите фермери.
Всяка страна сама ще определи доколко може да помогне, а пакетът от понеделник включва още производителите на свинско месо плодове и зеленчуци.
За свинефермите тепърва ще се анализира ситуацията и ще се предложи нова схема. Междувременно ще бъде създадена обсерватория за пазара на месо, която ще анализира ситуацията с говеждото и свинското в ЕС. От 2014 г. работи такава институция за наблюдение на млечния пазар.