Старши учителят Ася Кулева от Математическата гимназия „Баба Тонка“ спечели първа награда от международната фестивална програма „Приятели на България“. Темата й в писмената част на деветия конкурс за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности, беше: „За измитите картофи или Как да развиваме социалните умения и социалната интелигентност на учениците“. Надпреварата продължава на 25 и 26 март с практическата част на конкурса - „Ден на таланта“. Програмата цели да популяризира и разпространи българската култура, традиции, таланта и знанията на българските деца и младежи, както и обмяната на добри практики между творческите колективи.