В Големия адронен колайдер са засечени признаци за съществуване на частица, която е по-тежка от Хигс бозона, пише MailOnline. Тя не би могла да се обясни със съществуващите модели и може да доведе до откриване на напълно нов клас частици и дори пета фундаментална сила. Първите резултати обаче не са достатъчни, за да потвърдят съществуването на частицата. Необходими са още измервания, които се планира да бъдат извършени следващия месец. 

Данни от миналия декември подсказват присъствието на частица, шест пъти по-тежка от Хигс бозона. Ако това се окаже истина, ще бъде революционно откритие. “Би било нещо, излизащо изцяло извън Стандартния модел и върхът на айсберга на нов клас от частици,” казва проф. Джон Елис от Лондонския кралски колеж. “Ако съществува!”

Два от детекторите на колайдера - ATLAS и CMS, са измервали разпад на частици, който завършва с два протона. Измерването на протони е ефективен метод за засичане на нови физични явления. Детекторите са засекли протони с обща енергия 750 гигаелектронволти (GeV). Когато частиците се разпадат на протони, те отделят енергия, равна на масата им, умножена по скоростта на светлината на квадрат. Частица, която произвежда протони с такава енергия не е позната.

Елис отбелязва, че по подобен начин е бил открит Хигс бозона. Разликата е, че съществуването на Хигс бозона е предсказано. Новата частица, ако я има, не е предсказана от Стандартния модел и би отворила врата към нов неизследван свят. Някои дори предполагат, че, ако съществува, новата частица може да доведе до откриване на пета фундаментална сила.