Допълнителни възнаграждения за постигнати добри резултати през 2015 година ще получат кметът на Иваново Георги Миланов и селските кметове в една от общините с най-скромни възможности в областта. Решението беше прието от местния парламент на сесията през февруари. Бонусът за Миланов ще е 1300 лева, колкото е работната му заплата. Премиите за селските кметове и кметски наместници пък ще са 60% от основното месечно трудово възнаграждение, като се има предвид, че осемте кметове на малките населени места получават заплати от 650 до 950 лева, а четиримата кметски наместници в Божичен, Нисово, Табачка и Церовец по 500 лв. Бонус в размер на 60% от заплатата е предвиден също и за зам.-кмета на общината Пламен Дончев. 
Както „Утро“ писа, през ноември бяха определени основните месечни заплати на всички кметове в общината, които през януари обаче бяха увеличени със 100 лева, а заплатата на Миланов скочи със 150 лв.