Южната част на натоварената улица „Потсдам“, която поетапно предстои да бъде реконструирана, вече да не бъде зона за платено паркиране, е едно от предложенията на кмета Пламен Стоилов за предстоящата сесия. В мотивите е посочено, че се предвижда ремонт на кръстовището на ул. „Потсдам“ и „Проф. Михаил Арнаудов“, както и светофар, с което значително ще се облекчи натовареният трафик и ще се подобри транспортното обслужване в района на Източна промишлена зона. Платното за движение на „Потсдам“ в участъка на кръстовището е 7 метра, двата тротоара са с широчина съответно 3 и 2 метра, като има и свободна площ от южната част на улицата 24 метра. В тази връзка се предлага южната част на „Потсдам“, която е определена за платена зона с решение на Общинския съвет от 2012, да отпадне като такава.