Информационна среща-семинар на тема „Управление на малките земеделски стопанства“ ще се проведе в понеделник, 14 март по инициатива на Национална служба за съвети в земеделието и Селскостопанска академия. Лекциите ще започнат в 13 часа в зала „Свети Георги“ в сградата на Областна администрация - Русе.
Експертите ще разгледат въпроси относно оперативното управление, бюджета и планиране на труда на земеделски стопанства, работа с таблиците за изчисление на Стандартен производствен обем, данъчното облагане на земеделските производители и възможностите за подпомагане на малки стопанства през новия програмен период.