2298 физически лица, почти всички от Русе, очакват пари от ликвидацията на „Тежко машиностроене“ АД, но изглежда ще почакат още и то доста. Фалитът на Корпоративна търговска банка, в която дружеството държеше на депозит над 4 млн. лева, протака разплащанията вече трета година и предвид обстоятелствата тази ситуация няма да се промени още доста време.
„Тежко машиностроене“ АД е в ликвидация от 2008 г. и още през 2013 г. всички дълготрайни и краткотрайни активи са продадени. Събраните средства в края на 2013 г. възлизат на 4,392 млн. лева. Дружеството има капитал от 2 100 968 лева и съответно толкова акции, така че за всяка би трябвало да се получат по над 2 лева. Физически лица държат 162 949 броя, така че за тях сумата възлиза на около 326 хил. лева. Ликвидаторите Иван Маринов и Димитринка Маринова обаче не бързат и през 2014, според написаното от самите тях в отчета, се занимават с „мерки по актуализиране на адресите на 2298 броя физически лица акционери в дружеството“.
Ликвидаторите всъщност няма закъде да бързат - всеки от тях получава заплата по около 2000 лева на месец. И не е ясно с какво са се занимавали те и техните предшественици в предишните години, та все още нямат адресите на така търсените акционери. Нито пък как точно ги търсят.
По-същественият въпрос обаче е защо не бърза Министерството на икономиката, тъй като основният акционер в КТМ е държавата с 92,186% от капитала. А тази държава, както ни обясняват, няма пари и трябва да взема кредити. Всъщност подобни необясними случаи на ликвидации с години, за които държавата не припира особено, са доста дори само в Русе -  „Дунавия“, за която не стигат вече 17 години, „Дунавска коприна“ и др.
Та докато ликвидаторите търсят адресите на акционерите физически лица (има и 6 юридически), бомбата гръмва и депозитът в КТБ се оказва блокиран. С разрешение на министъра на икономиката на 31 октомври 2014 г. е сключен договор за цесия с благоевградската фирма „Съни-Тера 2007“ АД. Споразумението предвижда прехвърляне на вземане в размер на 2 683 662,80 лева при сконто 5% или на цена 2 549 479,70 лева и срок за погасяване до 31.10.2017 г. Обезпечение по договора е залог на търговското предприятие. Което има активи за 3,368 млн. лева в края на 2013 г., но година по-късно те падат на едва 2,48 млн. лева. Какви плащания по въпросната цесия са получени, ликвидаторите не съобщават. 
За разликата от 1 219 803,72 лева по депозита контрагент за цесия не е намерен и за тази сума „Тежко машиностроене“ ще трябва да изчака да се съберат вземанията на КТБ. Както вече е видно, с тази задача държавата също не се е разбързала особено, така че ще има да се чака доста. А парите най-вероятно няма да се върнат. На КТМ са преведени единствено 196 000 лева от Гаранционния фонд. От разплащателната сметка в КТБ ще се търси и сумата от 307 547,03 лева, която не е гарантирана. Ще ги търси може би друг екип ликвидатори. През миналата година е сменен един от тях, като мястото на Димитринка Маринова заема Весела Ерменкова.
Все пак „Тежко машиностроене“ не е останало съвсем без пари - според последния наличен финансов отчет от края на 2014 г. в касата на дружеството има 1,667 млн. лева. Тези пари обаче бавно се топят, тъй като то няма приходи (освен от лихви, които вече са символични), а има разходи, включително за заплати на ликвидаторите. За 2013 г. КТМ е на загуба със 107 хил. лева. През 2014 г. - със 174 хил. лева. Какъв е резултатът за 2015 г. предстои да разберем.