15 болногледачи започват обучение в Многопрофилна болница Русе по проекта на КНСБ „Шанс за работа 2016“. Шестима от тях с най-добър успех ще започнат работа в стационара, а останалите също лесно ще се реализират заради съществуващия глад за такива услуги.
Проектът се изпълнява съвместно с Бюрото по труда. Обучението ще продължи 45 дни, като лектори ще бъдат представители от КНСБ и медицински сестри. Накрая всички обучаващи се ще получат сертификати, валидни за целия Европейски съюз.