Обучения по два съвместни проекта за повишаване на квалификацията и придобиване на нови умения от безработните започва Бюрото по труда в Русе. „Шанс за работа“, за който е сключен договор през януари с КНСБ, е насочен към обучение на една от най-засегнатите от липса на работа групи - хората на възраст над 50 години. На 26 души от Русе ще се предостави възможност да преминат през курсове за болногледачи. На 20 от тях ще се предложи и стаж в медицински заведения. Очаква се обучението да стартира на 28 февруари, а набирането на кандидати за участие в проекта продължава, обясни директорът на Бюрото по труда Петя Любомирова.
Към безработни младежи на възраст до 29 години и хора без работа на повече от 50 е насочен съвместният проект „Професионалист“, който се изпълнява от бюрото по труда и КТ „Подкрепа“. Планира се в Русенска област в курсове за продавач-консултанти да бъдат включени 130 души, уточни Любомирова. Първата група от 45 безработни вече се обучава от 18 февруари, а кандидати за участие във втория етап на курсовете ще се набират до 25 март.