Платформа за самооценка със свободен достъп в интернет на адрес engage4csr.eu е един от основните интелектуални продукти по най-новия проект на Мидйоркширската търговско-индустриална камара. Целта е онлайн инструментът да предостави съвременни материали за обучение с практическа насоченост, чрез които да се насърчи прилагането на принципите на корпоративната социална отговорност в три основни направления - бизнес, социална сфера, професионално образование и обучение. Демонстрация на платформата направи експертът в камарата Лора Саркисян на вчерашното заседание на секторната комисия в областта на индустрията и новите технологии под председателството на зам.-областния управител Явор Янчев.
На срещата стана ясно, че в Русенска област се очаква изграждане на регионален научен център по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Работата на Община Русе в интеграцията на ромите в училищата пък беше посочена като добър пример в предходния програмен период.