Експертите на Европейската агенция за околна среда са провели проучване за негативните ефекти от смога в 38 европейски страни. Поради замърсяването на въздуха всяка година в Полша преждевременно умират приблизително 45 хиляди души, а около 10% от случаите на рак на белия дроб се дължат на замърсяването на околната среда, пише Gazeta Uniwersytecka на Шльонския университет в полския град Катовице. Докладът сочи, че най-лоша е ситуациата в България.

Въпреки че превозните средства са оборудвани с катализатори, чиято функция е да се намалява вредните съединения в изгорелите газове, много от тези устройства не отговарят на стандартите, а и по пътищата в Централна и Източна Европа все още се движат стари превозни средства, които не разполагат с регулатор на изгорелите газове.
Според данните на експертите на Европейската агенция за околна среда сред 38-те участвали в проучването страни най-лоша е ситуацията в България, следвана от Полша, Словакия, Унгария, Словения, Гърция, Чехия и Италия.

Същият доклад, цитиран от "Фокус" предупреждава, че всяка година в световен мащаб повече от два милиона души умират преждевременно поради вдишване на замърсен въздух, а в Европа около 150 хиляди души годишно. Поради високата концентрация на озон, животът си са загубили почти половин милион души.