Следовател Пламен Петков официално вече е прокурор в Русенската окръжна прокуратура, след като вчера окръжният прокурор Георги Георгиев тържествено му връчи акт за встъпване в длъжност.
Петков бе преместен от следствието в прокуратурата след решение на Висшия съдебен съвет от 21 януари. 
44-годишният юрист започва кариерата си през 1998 година като съдебен кандидат. От 1999 до 2001-а работи като съдия по вписвания в Районен съд Русе. До 2013 година е военен следовател във Варненската военноокръжна прокуратура, а след това три години е следовател в Окръжния следствен отдел в Русе.  
Петков има образователна и научна степен „доктор“ по наказателно право след успешно защитен дисертационен труд на тема „Военни престъпления“ към Софийски университет „Св.Климент Охридски“. Бил е многократно лектор и обучител по различни теми.
През 2014 година бе кандидат в конкурса за председател на Военно-апелативния съд /ВоАС/ в София, но не успя да се пребори за поста.