През тази година Община Русе планира да обнови 21 детски площадки и да изгради една нова в междублоковото пространство на блок 203 и 204 в квартал „Чародейка“. Предвидено е нов облик да придобият пет детски площадки в централната градска част - пред бл. „Бузлуджа“, „Лермонтов“, „Хъшове“, „Съединение“ и „Русе“. На обновени детски кътове във „Възраждане“ ще се радват малчуганите пред блокове „Червен“, Охрид“, „Комсомолец“, Шейново“ и „Перущица“. Детските съоръжения в „Здравец“ пред бл. „Ангел Гецов“, „Силистра“ и блоковете с номер 14 и 82 също ще бъдат ремонтирани. Децата в кв. „Здравец-изток“ ще си играят на обновени детски площадки пред бл. „Чинтулов“ и „Мануш войвода“. Освен изцяло новата изградена площадка в „Чародейка“, в квартала е предвидено да се ремонтират и детските кътове пред бл. 114 и 208. Старите площадки пред бл. „Потсдам“ в „Здравец Север“ и бл. 12 в „Дружба 3“ също ще придобият нов облик. Отново е предвидено и обновяването на съществуваща детска площадка в Средна кула, за която при обявената миналата година обществена поръчка нямаше кандидати.
Предстои да се обяви обществена поръчка за избор на изпълнител, като целта е старите и негодни съоръжения от детските площадки да се премахнат, а на тяхно място да бъдат разположени нови и да се оборудват с пейки и кошчета. Предвижда се да се постави ограда с височина минимум 1 метър, да се положи ударопоглъщаща настилка, както и ел. осветление. 
За обновяването на детски площадки в бюджета на Общината за тази година са заделени 517 000 лева. 
Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в общинския отдел „Екология“ в сградата на Общината на ул. „Олимпи Панов“ или в РИОСВ-Русе.