120 лица с трайни увреждания, включително деца и възрастни хора над 65 години, които не могат да се самообслужват, ще бъдат обгрижени с лични асистенти за 18 месеца. Предстои да бъде извършен подбор на минимум 70 безработни лица, които ще бъдат назначени за лични асистенти и домашни помощници на пълно и непълно работно време в зависимост от нуждите на потребителите. Това стана ясно на пресконференция вчера по новия социален проект на Общината „Независим живот в звено за услуги в домашна среда - Русе“, в която участваха зам.-кметът Иван Григоров, шефката на общинската дирекция „Социални дейности“ Мариела Личева и екипът на проекта. Той е на стойност 500 000 лева, а целта му е да се подобри качеството на живот и на достъпа до здравни и социални услуги на нуждаещи се хора.