Община Две могили ще кандидатства за обновяване, ремонт, включително и инвестиции в енергия от възобновяеми източници, за читалищата „Светлина-1927“ в Чилнов и „Пробуда - 1927“ в Батишница. Общинските съветници в градчето одобриха предложенията на кмета Божидар Борисов. Тепърва ще се работи по проектите, с които ще се кандидатства пред Държавен фонд „Земеделие“ по мярка „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, каза Борисов, като допълни, че в по-напреднал етап е работата по проекта за ремонт на читалището в Баниска. Освен това вече се подготвят и процедурите по Закона за обществените поръчки във връзка с рехабилитацията на 16-километровата пътна отсечка Баниска-Могилино по програмата за развитие на селските райони. Дейностите по проекта отговарят на приоритетите на планa за развитие на община Две могили до 2020 г.