Софийските фирми „Ални“ и „Софена“, плевенската „Еврострой РН“ и добричката „Билдконтрол“ са класирани на първо място по четирите обособени позиции на обществената поръчка за обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки за 17 сгради на ясли, детски градини и училища. Това става ясно от протокола на комисията, която оцени и разгледа офертите на 11 фирми.
В първата позиция по поръчката са включени детските ясли на улици „Муткурова“, „Петър Стрелковски“, „Ловеч“ и „Киев“, както и детски градини „Синчец“ и „Детелина“. Във втората позиция влизат четири детски градини - „Здравец“, „Приказен свят“, „Роза“ и „Пролет“. Третата позиция обхваща четири основни училища - „Ангел Кънчев“, „Васил Априлов“, „Г.С. Раковски“ в Ново село и „Св.св.Кирил и Методий“ в Семерджиево. Последната позиция включва СОУ „Васил Левски“ и училищата в Долапите и Николово.
Русенска строителна борса, русенското ДЗЗД „Рафаилов-Билдконсулт“, което включва софийската фирма „Рафаилов Консулт“ и русенската „Билдконсулт“, ямболската „Енерджи ефект“ и варненската „Трауминвест“ останаха на втори и трети места в класирането. 
Останалите участници в процедурата - русенската „Диамант БГ“, „Контач“ със седалище Съединение и консорциум „Евроенергия Русе 2“, бяха отстранени от участие, тъй като предложенията им не отговарят на изискавнията на възложителя. 
Прогнозната стойност на поръчката е почти 180 000 лева, а срокът й за изпълнение е два месеца.