Русенският консорциум „Трансстрой - „Адис Калинов“ е класиран на първо място със 79 точки по обществената поръчка за строителството на подземния паркинг към „Булстрад Арена“. Това реши комисията, която оцени и разгледа офертите на двамата кандидати. Другият участник - консорциум „Дунав“-“Ел“, в който влизат русенските фирми „Дунав“ и „Ел“, е отстранен от процедурата, тъй като не е представил в срок изискваните от комисията допълнителни документи.
Консорциумът победител включва русенските „Трансстрой-Русе“, която се занимава със строителство и хидротехнически съоръжения, и строителната „Адис Калинов“.
Прогнозната стойност на поръчката е 3 407 960 лева, като за изготвянето на инвестиционния проект са предвидени 25 000 лв, а за авторски надзор - 9000 лева. За строително-монтажните дейности пък ще се изчисли разликата между общия максимален финансов ресурс и стойността в офертата на участника. Срокът за изготвянето на инвестиционния проект е два месеца, а за строителството - пет. 
За обекта има издадено разрешително за строеж през 2009 г. Обособеният паркинг е общинска собственост и е с капацитет 754 места, като достъпът до тях е чрез 5 стълбища и една рампа. До момента всички нива са изпълнени в груб строеж до кота нула и могат да функционират преди строителството на надземните етажи.