Нова електронна система ще уведомява пчеларите при третиране на посевите с препарати и за вредното им въздействие върху пчелите. Това стана ясно на работна среща между представители на Областна дирекция по безопасност на храните, Областна дирекция „Земеделие“, Държавен фонд „Земеделие“ и Национална служба за съвети в земеделието с представители на общини в област Русе, пчелари, авиатори и арендатори.
Информационната система ще бъде качена на интернет страницата на областната администрация, което ще позволи бързо и коректно уведомяване на пчеларите при бъдещи пръскания. След издаване на разрешение за прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане всяко обявление за предстоящите дейности ще се публикува на интернет страницата на администрацията в раздел „Важни съобщения“.
Така се изпълнява стриктно Законът за защита на растенията при третиране на земеделските култури с продукти за растителна защита. Пчелари посочват отравянето с препарати като основна причина за намаляването на пчелните семейства в областта. През 2015 година броят им е бил 1441, а през януари пада на 1280.