Спад в популацията на пчели, други насекоми, носят рискове за растителните култури, алармира агенция на ООН.

Популациите на пчели, пеперуди и други видове, важни за селското стопанство, които подпомагат опрашването, намаляват чуствително и създават потенциални рискове за основните хранителни култури, съобщи агенцията на ООН за биологичното разнообразие, цитиран от АФП.

"Много диви пчели и пеперуди намаляват и заплашват цели региони в северозападната част на Европа и Северна Америка," се казва в Междуправителствената платформата за наука и политика на биоразнообразието и екосистемните услуги (IPBES).

Регистрирано е намаление и в други части на света, като възможните причини включват влошените условия в местообитанията, пестицидите, замърсяването, различни инвазивни видове патогени и изменението на климата.

В доклада на IPBES, който е създаден под егидата на ООН през 2012 г., за да оцени състоянието на екосистемите и биологичното разнообразие, е отразена пълномащабната заплаха за производството и доставките на храни, като се подчерта значението на защитата на опрашителите за производството на плодове и зеленчуци.

Повече от три четвърти от "водещите видове хранителни култури" разчитат до известна степен на опрашване за получаване на необходимия добив и качество, добавя органът, който не дава повече никакви подробности.

"Много плодове, зеленчуци, семена, ядки и маслодайни култури, които доставят големи пропорции от микроелементи, витамини и минерали в хранителния режим на човека, са зависими от жизненото състояние на пчелите и другите насекоми, които спомагат за опрашването", каза IPBES.