Екоексперти спасиха 66 прилепа, които се подслонили в старо и опасно дърво в двора на Историческия музей в Бяла. Крилатите бозайници вече са пуснати на свобода сред природата.
По време на отсичането на дървото служителите са се натъкнали на десетките екземпляри от вида ръждив вечерник. Повиканите ннспектори от РИОСВ открили 73 прилепа, като 66 били живи. Четири са намерени в безпомощно състояние и вече са приютени от спасителния център на „Зелени Балкани“ в Стара Загора. Открити са загинали 3 прилепа, които са предадени на Екомузея в Русе и след препариране ще попълнят колекцията му.