Средното рентно плащане за текущата стопанска година ще бъде по-високо във всички общини на областта, с единствено изключение в Бяла, където наемът за ниви изненадващо намалява и то драстично. Това става ясно от публикуваната вчера от ОД „Земеделие“ информация за определените от комисиите стойности за всички землища.
Средното рентно плащане се определя на база среднопретеглени стойности на наемите, отразени в сключените арендни договори за всяко землище. Тъй като пазарните нива растат, статистически определяните числа ги следваха досега с известно закъснение заради сключваните договори за по-продължителен срок, които не се актуализират черно на бяло. Сега обаче средното плащане в Бяла намалява от 35-43 лева за стопанската 2014/2015 г. на 24-35 лева. Според директора на ОДЗ „Земеделие“ този феномен се дължи на новата методика за определяне на средното рентно плащане, приета през юли миналата година, която позволява в сметките да се включват и рентите за минали години. Специално за Бяла в сумата влизали и 2008-2009 г., когато са плащани по 10-15 лева на декар.
Тази община обаче изглежда като изключение, тъй като в останалите новата методика не оказва същия ефект. Дори се наблюдава обратното - в почти всички землища средните плащания нарастват, макар някъде да остават доста под пазарните. В Борово средните ренти варират между 20 и 28 лева за декар, във Ветово - между 46 и 50, в Две могили - между 25 и 39, в Иваново - 29-48, Русе - 42-66, Сливо поле - 24-55. Рекордната рента е в Джюлюница, община Ценово - 71 лева, където за предходната година средното рентно плащане бе 46 лева.
Средното рентно плащане няма само статистическа стойност, тъй като на негова база се изплащат сумите за т.нар. бели петна - земеделски парцели, които се обработват без за тях да има подписан договор между собствениците и арендатора. Такива случаи има немалко при липсващи от страната притежатели на ниви или когато за един парцел има много наследници, които не могат да се разберат или упълномощят за сключване на договор. По закон при това положение арендаторът, който ги е засял и ожънал, трябва да внесе авансово цялата рента, изчислена на базата на средното плащане за землището за миналата стопанска година. Парите се плащат по сметка на Областна дирекция „Земеделие“ - Русе и стоят в извънбюджетни сметки в рамките на 10 г., през който период могат да бъдат потърсени от собствениците им.
Само преди седмица Областна дирекция „Земеделие“ съобщи, че всички суми за 83-те землища в Русенско вече са постъпили по сметките й, така че собствениците на земите могат да си ги получат. Предвид новата информация за плащанията през следващата година, собствениците на бели петна в Община Бяла изглежда ще трябва да побързат с подписването на аренден договор. В противен случай догодина те ще получат доста по-малки ренти.