Стокхолмският институт за изследване на проблемите на мира (СИПРИ) представи в понеделник поредния си доклад за световната търговия с оръжие.

В него се отбелязва, че най-големите износители остават Съединените щати и Русия.

Обемите се увеличават

Започвайки от 2004 година обемът на търговията с оръжие нараства постоянно и за времето от 2011 – 2015 година, в сравнение с предишния петгодишен период, се е увеличил с 14%. През 2011 – 2015 година най-големите износители са САЩ, Русия, Китай, Франция и Германия. Тези страни притежават 74% от общите продажби в тази област. Само САЩ и Русия – 58%.

През 2011-2015 г. в сравнение с 2006-2010, Русия увеличава износа си с 28%, а делът й в глобалната търговия на оръжие в последните 5 години е 25%. Наистина, през 2014 г. и 2015 г. обемите на продажбите са намалели леко, връщайки се на нивото на 2006-2010.

През 2011-2015 Русия доставя оръжие за 50 страни. Основните купувачи на руска продукция са Индия (39%), Китай и Виетнам (по 11% съответно). В регионално отношение в структурата на износа доминират Азия и Океания, чийто дял през 2011-2015 общо са се падали 68% от доставките. Делът на Африка е 11%, на Близкия изток - 8,2%, а в Европа са продадени 6,4%. Европейските продажби са се увеличили с 264% в резултат главно на доставките към Азербайджан, на който през разглеждания период се падат 4,9% от общия обем на износа. В предходния период (2006-2010), тази цифра е само 0,7%.

На САЩ се падат 33% от общия износ на оръжие. През периода 2011-2015 г., техните доставки за други страни са се увеличили в сравнение с 2006-2010 г. с 27%.

"Тъй като регионалните конфликти и напрежения продължават да растат, САЩ остават лидер в глобалната търговия с оръжие със сериозна преднина пред останалите”, подчертава директорът на програмата за наблюдение на търговията с оръжия и военните разходи в СИПРИ д-р Од Фльоран.

„През последните пет години Америка е продала или осигурила безвъзмездно оръжие на 96 държави, а военната й промишленост има необичайно голям портфейл от поръчки, който включва доставка на 9 държави на 611 изтребителя-бомбардировача F-35”.

През 2011-2015 година военният експорт на Китай, в сравнение с 2006-2010г, показва ръст от 88% и изпреварва по обем износа на Франция, който от своя страна е намалял с 9,8%. Наистина, миналата година страната подписа поредица големи военни договори, включително два потвърдени за доставката на многоцелеви изтребители "Рафал".

Германският военен износ в същия период е намалял наполовина.

Най-големи вносители са Азия и Океания

Шест от десетте най-големи вносители на оръжие са от Азия и Океания: Индия (14% от общия военен внос), Китай (4,7%), Австралия (3,6%), Пакистан (3,3%), Виетнам (2, 9%) и Южна Корея (2,6%).

За отбелязване е, че виетнамският внос показва рекорден ръст от 699%. Общо покупките на оръжие от Азия и Океания са се увеличили през 2011-2015 с 26%, докато в този период делът на страните от този регион в глобалния внос на оръжие е 46%.

Както отбелязва старши научният сътрудник от Програмата за въоръжения и военните разходи на СИПРИ Симон Веземан, Китай продължава да увеличава военния си потенциал за сметка както на вносните, така и на националните оръжейни системи. Същото се наблюдава и в съседните страни - Индия, Виетнам и Япония.

В Африка, в интервала между 2006-2010 и 2011-2015, вносът на оръжия се е увеличил с 19%. Най-големите купувачи остават Алжир и Мароко. Те заемат 56%-ен дял от общия африкански внос.

Поради икономическите трудности, покупките на повечето страни южно от Сахара в периода 2011-2015 г. са били в малки количества, въпреки факта, че много от тях са въвлечени през този период във въоръжени конфликти.

Мексико увеличава военния си внос с 331% в сравнение с периода 2006-2010 г., а Азербайджан - в същия период - с 217%.

Трябва да се отбележи, че покупките на оръжие от страна на европейските страни в периода от 2006-2010 и 2011-2015 са се съкратили с 41%.

Авторите на доклада отбелязват, увеличаването на броя на страните, за които подводниците стават важен компонент на военноморските сили. През анализирания период 8 държави са купили от чуждестранни производители 16 подводници.

Растеж на покупките в Близкия изток

В Близкия изток ръстът на военните покупки през анализирания период е 61%. През 2011-2015 г., Саудитска Арабия заема второ място сред световните вносители на оръжие. В сравнение с периода 2006-2010 г., доставките от чужди производители са се увеличили с 275%. В съседните ОАЕ темпът на растеж е 35%, докато в Катар е 279%. Египет увеличава вноса си с 37%, главно поради рязкото нарастване през 2015 г.

Доставките на оръжие за Ирак в 2011-2015 са се увеличили в сравнение с 2006-2010 до 83%.

"Коалицията на арабските държави използва предимно американски и европейски високотехнологични оръжия в Йемен”, отбелязва Петер Веземан от СИПРИ. „Въпреки ниските цени на петрола, доставките на оръжия по сключените през последните пет години договори ще продължат”.