Висшият съдебен съвет не прие предложението на членовете на Съвета Соня Найденова и Калин Калпакчиев за възобновяване на приключилата с решение на ВСС от 14 януари 2016 г. проверка по случая с разпространените в публичното пространство записи на разговори между Румяна Ченалова и Владимира Янева, съобщиха от ВСС.

То бе подкрепено от петима членове на Съвета, „против” гласуваха 9, а 6 „въздържал се”. Найденова и Калпакчиев мотивираха искането си с необходимостта да бъдат изяснени нововъзникнали обстоятелства, като се позоваха на публикувани в медиите нови записи, независима експертиза и на Доклада на Европейската комисия от 27.01.2016 г. до Европейския парламент и Съвета, където „се сочи изрично, че проверката на ВСС по този случай не е била обективна и прозрачна, както и че е приключила при спорни обстоятелства”.

Подкрепа не получи и предложението на членовете на Съвета Юлиана Колева и Магдалена Лазарова първо да се изискат експертизата, назначена по инициатива на сайта „Биволъ.бг“, информация за хода на образуваното по случая досъдебно производство, по преценка на наблюдаващия прокурор да бъдат предоставени протоколите за проведените разпити и едва след тяхното получаване да се прецени дали има основание за възобновяване на проверката. Това предложение получи 8 гласа „за”, против него гласуваха 9 членове на Съвета, а 3-ма се въздържаха.

Отказът да бъде подкрепено искането за възобновяване на проверката бе аргументиран от членовете на ВСС Галя Георгиева и Румен Боев съответно с опасността по този начин да се въздейства върху съдебния процес срещу Румяна Ченалова, насрочен за 9 март 2016 г. и с мотива, че в хода на проведената проверка на КПЕПК са изчерпани разписаните в закона възможности за контрол на Висшия съдебен съвет. Р. Боев предложи на колегите си, които смятат, че събраните материали дават основание за образуване на дисциплинарно производство, да инициират такова. Той призова членовете на Съвета да не се занимава с незаконни записи, защото това уронва престижа на съдебната власт, и повдигна въпроса как биха защитили от подобни атаки магистратите, разглеждащи съдебни дела.