Каква е вашата представа за нас, попита зам. областният управител Станимир Станчев студентите от специалност „Право“ в Русенския университет на среща-дискусия в сряда. Младежите посочиха, че сред обществото липсва достатъчно информация за институцията, а това е предпоставка за неразпознаваемост на администрацията. В тази връзка Станчев представи работата на постоянните секторни комисии и проблемите, които се обсъждат, а след това с тях се запознават русенските депутати. За да се повиши информираността на гражданите за дейността на областна администрация, областният управител Стефко Бурджиев и неговите заместници провеждат изнесени приемни в общините, а отскоро е създадена и Фейсбук страница на администрацията.