Всеки четвърти работещ в Русе и областта се труди поне според официалните данни за минимална заплата или на непълен работен ден. Това показва информацията на Териториалното статистическо бюро за четвъртото тримесечие на годината.
Към края на декември 2015 г. наетите по трудово и служебно правоотношение в областта е 66 800, като нараства с 1.3% в сравнение със същия период на предходната година. От тях 10 800 души са назначени на минимална заплата. Още 5000 човека са наети на непълно работно време. Спрямо края на септември броят им намалява, но делът им като процент се увеличава, тъй като общият спад на заетостта през последното тримесечие е по-голям поради сезонни фактори. Така към края на декември в тези две категории се причисляват 23.7% от наетите или почти всеки четвърти.
Най-голям остава относителният дял на работещите с минимално месечно възнаграждение в преработващата промишленост (38.8%), като в сравнение с предходното тримесечие броят им нараства с 3.3%. При това положение изглежда истинско чудо, че средната работна заплата в Русенско все пак нараства и е 729 лева, което е с 27 лева или с 3.8% повече отколкото през юли-септември.
Чудото обаче си има съвсем реално обяснение -  увеличението се дължи най-вече на обществения сектор, който се издържа от данъците на частния през държавния или общински бюджет. Средната работна заплата в обществения сектор за периода октомври-декември 2015 г. е 881 лв. и бележи увеличение с 91 лева или с 11.5% спрямо предходното тримесечие. В сферата на образованието, където от години доходите не бяха повишавани, е регистриран най-значителен ръст - с 19.1%. Работещите от частния сектор вземат средно по 691 лева (бруто) или със 190 лева по-малко. Техните възнаграждения са се увеличили с едва 1.6%.
Русе е сред областите, в които тези разлики са най-драстични. В национален мащаб средната работна заплата в обществения сектор надвишава тази в частния с 10.2%, докато за нашата област разликата достига 27.5%.