Изплатени са в пълен размер дължимите суми за бели петна за стопанската 2015/2016 г. в Русенско, съобщи Областна дирекция „Земеделие. Към 15 февруари в сметките са постъпили средствата за всичките 83 землища.
Бели петна се наричат земеделските парцели, за които няма подписан договор за отдаване под наем или аренда, но те въпреки това се обработват. Такива случаи не са толкова редки, въпреки че притежателят на нивата може и да не го разбере. По закон при това положение арендаторът, който ги е засял и ожънал, трябва да внесе авансово цялата рента, изчислена на базата на средното плащане за землището за миналата стопанска година. Парите се плащат по сметка на Областна дирекция „Земеделие“ - Русе и стоят в извънбюджетни сметки в рамките на 10 г., през който период могат да бъдат потърсени от собствениците им.
В областта средното рентно плащане варира между 18 и 50 лева. Най-скъпо се плаща за нивите без договор в община Русе. Рекорда от 50 лева/дка държат Мартен, Семержиево и Тетово. За Хотанца и Ястребово са изчислени по 45 лева на декар.
В община Сливо поле средните ренти варират между 23 и 43 лева. В Бяла в повечето землища се плащат поне 40 лева. Средните наеми във Ветово са на нива между 41 и 44 лева, а в Две могили - между 30 и 35 лева. 
Рентите за бели петна в Иваново са между 26 и 39 лева, а в Ценово - от 27 лева до 49 лева. Най-ниски са наемите в община Борово. Отрицателният рекорд държи Брестовица с едва 18 лева средно рентно плащане на декар. А „най-голямата“ рента е в Обретеник - 23 лева.
Служебно изчислените средни плащания се различават силно от действителните ренти в момента. В повечето землища се плащат между 50 и 60 лева, някъде и повече. Официалните цифри обаче изостават, тъй като голяма част от споразуменията между зърнопроизводители и собственици са подписани преди години за по-дълъг срок и не са актуализирани черно на бяло. И често фермерът плаща 50-55 лева, въпреки че в договора му пише 35 или 40 лв.