Съветът на директорите на „Свинекомплекс Николово“ АД свика Общо събрание на притежателите на варанти на дружеството, насрочено за 26 февруари. Финансовите инструменти, даващи възможност за преференциално участие в последващи увеличения на капитала, бяха издадени преди две години и са все още неизползвани. През миналата година две такива събрания бяха насрочени, но пропаднаха поради липса на кворум. Ако сегашното на 26 февруари също не се проведе, ще бъде направен следващ опит на 7 март.
Публичното предлагане на варанти приключи на 24 февруари 2014 г. Въпреки че такива сложни финансови инструменти на нашата борса са твърде рядко срещани и търгувани, бяха пласирани всичките 2 625 000 варанта. Емисионна стойност на варантите бе 0.41 лв., а набраните за дружеството средства възлязоха на 1 076 250 лева. 
Инструментите дават право на притежателите си да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на „Свинекомплекс Николово“ по предварително определената емисионна стойност от 3.00 лв. в следващите 4 години. Половината от този срок вече мина. В това време бе направено увеличение на капитала, но то бе със собствени средства, без да се набират инвестиции отвън.
Три компании притежават по равни дялове от „Свинекомплекс Николово“. Това са „Вестпарк Файненшъл груп“ С.А. с 32.38% от капитала, „Пимаро България“ АД с 32% и „Хайлрид“ ЕООД с 32%.