Фирма „Берус“ е класирана на първо място и избрана за изпълнител на обществената поръчка за стопанисването и експлоатацията на регионалното депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан. Това става ясно от решението на кмета Пламен Стоилов, който назначи специална комисия, която да проведе договаряне с участника. 
До договарянето без обявление се стигна, след като обжалване на класирането за избора на изпълнител забави сключването на договор по обявената още през август обществена поръчка. Основният мотив да се предприемат тези действия е, че е налице опасност от риск за около 250 000 жители, тъй като за година на сметището се депонират около 90 000 тона отпадъци от общините, а липсата на оператор би довела до зарази и епидемии. 
През декември стана ясно, че на първо място по обществената поръчка е класирана русенската „Комуналефект сервиз“ с управител Васил Ненчев и широк предмет на дейност. Консорциумът между русенските „Берус“ и „Вега сервиз“ остана на второ място в класирането. Останалите двама кандидати - пловдивската „Мит и Ко“ и ДЗЗД „Рисайлинг енд уейст калекшън“, което включва русенската „Декра строй“ и новозагорската „Сорико“, бяха отстранени от участие в процедурата, тъй като офертите им не отговаряха на предварително обявените условия. 
Общата стойност на поръчката е 3 750 000 лева с ДДС, а срокът за изпълнение е 5 години. Сметището е изградено върху площ от 292 дка общинска земя, като в неговите граници има свободни терени, предвидени за изграждане на още клетки за неопасни и опасни отпадъци.