Градска потребителна кооперация „Наркооп“ планира да изгради открита площадка за земеделска техника и контролно-пропусквателен пункт в местността „Над линията“ в Долапите. Информацията по инвестиционното предложение е обществено достъпна и е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08:30 до 12 и от 13 до 17:30 часа до 10 февруари в стая 13 в сградата на Общината на ул. „Олимпи Панов“ 6. За предложението предстои да се извърши процедура по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Писмени становища могат да се подават в деловодството на общината.