Предстои да започне обновяването на 20 детски площадки в Русе и изграждането на нова в „Дружба 2“, след като кметът Пламен Стоилов подписа договор с упълномощения представител на създаденото по Закона за задълженията и договорите дружество „Русе 2015“ Асен Тодоров по обявената през август обществена поръчка. 
Предвидено е да се ремонтират две детски площадки в централната част, три в кв. „Възраждане“, две в „Здравец“, три в „Здравец Изток“, една в „Здравец Север“. На обновени площадки ще се радват и децата в кв.“Дружба“, като съответно две ще има в „Дружба 1“, една в „Дружба 2“ и две в „Дружба 3“. Три площадки в „Чародейка Север“ и една в „Родина“ също ще бъдат обновени. Общата стойност на договора е малко над 495 000 лева. За новата детска площадка, която ще бъде изградена на юг от бл. „Бръшлян“ на ул.“Мальовица“, са осигурени близо 38 000 лева. 
Според условията на двата договора фирмата изпълнител е длъжна да поправя за своя сметка появилите се дефекти в рамките на 5-годишния гаранционен срок след въвеждането в експлоатация на всяко ново съоръжение. Крайният срок за изпълнение на дейностите по обществената поръчка е 30 юни 2016 г.
Поетапното обновяване на детските площадки в Русе се налага, защото много от съоръженията на тях са стари и частично деформирани, а понякога и липсват, настилката е от асфалт или бетон и не е безопасна за игра на децата.