1026 фирми са подали декларации за корпорaтивен данък през отминалия месец, съобщиха от офиса на НАП в Русе. Броят им е значително по-голям от същия период на 2015 г., когато това бяха направили 882 юридически лица. Показателно е, че 80% от тазгодишните декларации  са изпратени по електронен път - 823 бр. 
Всички фирми трябва да декларират дължимия корпоративен данък за изминалата година пред НАП, като подадат декларация до 31 март на 2016 година. Това важи и за дружествата, които не са осъществявали дейност през 2015 година. Те подават специална декларация - образец 1010а. 
Годишните данъчни декларации на юридическите лица се подават по електронен път, на гише или чрез пощенски оператор. Задължените лица, които подадат годишна данъчна декларация и годишен финансов отчет до 31 март 2016 година по електронен път и внесат налога в същия срок, ползват отстъпка 1% от годишния корпоративен данък, но не повече от 1000 лв.
През 2015 г. в офиса на НАП в Русе бяха подадени 13 672 бр. декларации от корпоративни клиенти. От тях 8838 бяха изпратени по електронен път, което представлява  66%. За последните години делът им традиционно е над средното ниво за страната.