Четири милиарда души на Земята изпитват остър нeдостиг на вода поне един месец в годината. От тези четири милиарда поне половината са в Китай и Индия. Това се посочва в тревожен доклад в последното издание на американското списание „СайънсАдванс“ ( ScienceAdvance).

Приблизително 500 милиона души изпитват остър недостиг на вода през цялата година, констатират експерти, като картината, която те представят е много по-мрачна от досегашните изследвания, определящи засегнатото население на 1,7 до 3,1 милиарда души.

Демографският растеж, подобряването на жизненото равнище, промените в потреблението и развитието на напояването в земеделието са главните фактори, които силно увеличават световното търсене на вода, обясняват авторите на доклада - преподаватели от университета Твенте в Холандия.

Това изследване прави заключението, че освен в Индия и Китай големи маси население се сблъскват с остър недостиг на вода - поне в някои месеци на годината - още в Бангладеш, Пакистан, Нигерия, Мексико и в САЩ, главно в Калифорния и щатите Тексас и Флорида.

Определянето на граници на потреблението на вода, повишаването на ефикасното й използване и по-доброто разпределение на ресурсите от свежа вода са някои от начините за намаляване на заплахата от недостиг за биоразнообразието и човешкото благосъстояние, се посочва в доклада.

Потреблението на вода расте с увеличаване на населението и разширяването на земеделието. Индивидуалните нужди от вода за потребление в жилищата представляват едва между 1 и 4% от общото потребление.

Има достатъчно сладка вода на планетата за задоволяване на всички нужди, се казва в доклада. Проблемът е, че не винаги има достатъчно навсякъде, където е нужно.