С европейско финансиране ще подобрим капацитета на институциите за овладяване популацията на комарите, ще популяризираме културно-историческото наследство и туристическия потенциал на Дунавския регион и ще създадем условия за модернизиране на транспортната инфраструктура. Това каза кметът Пламен Стоилов след проведеното вчера общо събрание на Aсоциацията на дунавските общини „Дунав“, на чийто управителен съвет той е председател, като допълни, че асоциацията продължава работата за подобряване на условията за живот в региона. На срещата бяха приети отчетите за дейността и за изпълнението на бюджета през изминалата година, както и проектобюджета за следващата година.           У