Община Русе отново ще направи опит за безвъзмездно придобиване на полигона по пътя за Николово, който е частна държавна собственост. Още през 2013 г. след решение на Общинския съвет е изпратено искане чрез областния управител до регионалното министерство за безвъзмездно прехвърляне на имота в собственост на Общината. Преписката обаче е прекратена заради отрицателното становище на финансовия министър, тъй като държавата има намерение да продаде имота по реда на приватизацията. През 2015 е отправено ново искане, но преписката пак е прекратена с мотива, че няма ясна визия за последващото стопанисване на имота. През юни миналата година Общината отново прави опит за придобиване на терена, като този път са взети предвид бележките на финансовия министър. В площта на искания имот обаче са настъпили промени, съставен е нов акт за собственост и е необходимо да се инициира нова процедура, която Общинският съвет предстои да одобри на идната сесия. 
Теренът с площ 83 664 кв.м е подходящ за изграждане на автополигон за обучението на водачи на моторни превозни средства. Към настоящия момент е в много лошо състояние, липсват изцяло оградните пана и е затрупан с отпадъци. Полигонът не се охранява, използва се за нерегламентирани автомобилни гонки, които са предпоставки за инциденти с фатални последици. След като Общината придобие собствеността на имота, ще има законовото основание да предприеме действия за неговото възстановяване и стопанисване, се казва в мотивите на предложението.