Една трета от русенци, отчели се вече пред данъчните, подават декларациите си онлайн, съобщиха от НАП-Русе. За първия месец на кампанията са приети 564 декларации на физически лица - почти толкова, колкото и през същия период на миналата година. От тях с персонален идентификационен код /ПИК/ са подадени 115, а с квалифициран електронен подпис /КЕП/ още 76 бр. Средното време за изчакване от клиентите е било 8 мин, а за обслужването им още 6 мин при общ среден показател от 20 мин по стандартите за административно обслужване. 
През миналата година 19 404 физически лица  декларираха доходите си в русенския офис на приходната агенция. От тях 5416 изпратиха декларациите си по електронен път, като 2056 използваха персонален код. 
Месеците февруари и март са най-подходящи за подаване на данъчни декларации от гражданите, защото през тях документите се обработват много по-бързо и надвзетите суми се възстановяват по-скоро, отколкото през април, когато приходната администрация  е претоварена заради традиционното българско изчакване на крайния срок. Освен това до 31 март с срокът, в който може да се ползва единствената отстъпка, която се прави от дължимия данък, в размер на 5%, ако декларацията е подадена по интернет и ако лицата нямат неразплатени задължения към НАП или други държавни институции.
Законовият срок за внасяне на налога е 30 април, но тъй като през тази година той е неработен, за крайна дата е определен 3 май. Освен по електронен път, декларациите могат да се подават с входящ номер в някой от 17-те пощенски клона в русенска област, като за по голяма практичност и сигурност може да се използват дeкларации с баркод, предлагани в сайта на агенцията www.nap.bg. 
Санкцията за лицата, които не декларират придобитите доходи, е в размер от 500 до 3 хил. лева.