Общината отново предлага да се проведе процедура за отдаване на концесия за 30 години на басейн „Норд“, след като през януари кметът Пламен Стоилов оттегли предложението от дневния ред на сесията, за да се изяснят нормите и стандартите за басейните за плуване и за прецизиране на решението. Работна група от общински съветници и представители на администрацията обсъди в началото на месеца нормативните изисквания към басейните, в които се практикуват плувни спортове, като бе решено големият покрит плувен басейн да е с дълбочина най-малко 1,80 м, да стане универсален и да се използва предимно за плувни спортове. Другата промяна в предложението за решение, което ще бъде разгледано на идната сесия, е малкият басейн да се използва за къпалня, като отпадне пояснението, че е за водна топка. Общинска администрация счита, че с тези промени са отчетени както нуждите на гражданите от места за масов спорт и отдих, така и интересите на клубовете по плувни спортове. Останалите условия на концесията се запазват като при предходната процедура. Освен голям и малък открит плувен басейн е предвидено комплексът да включва басейн със свободна форма, обслужваща сграда, плажна зона, спортни и детски площадки с 60% озеленяване.