Не са нанесени щети на биологичното разнообразие от пожара в защитената местност "Калимок-Бръшлен" в района на Нова Черна, съобщават от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/. 
Инспектори са проверили мястото, при което е станало ясно, че огънят е обхванал около 100 декара и вероятно е запален умишлено. Гнездовият период на птиците, които обитават влажната зона, обаче все още не е започнал и затова няма струпване на екземпляри в района, които да са пострадали.
Калимок-Бръшлен се простира на близо 6000 декара и е най-голямата защитена зона на територията на русенската екоинспекция. Тя е обитавана от 61 вида птици, включени в Червената книга на България. Част е и от екологичната мрежа НАТУРА 2000.